Телевизия "КИС М+"

Основна тарифа за предизборни рекламни клипове Местни избори октомври 2019


 

Часови пояс

Цена в лева

07:00 – 11:00

1,00 лв./сек.

11:00 – 18:00

1,20 лв./сек.

18:00 – 22:00

2,00 лв./сек.

22:00 – 07:00

1,00 лв./сек.


 

Начисления:

При фиксирано излъчване непосредствено преди или след рекламен блок +5 %

При фиксирано излъчване в точно определен час +15 %


 

Отстъпки за обем:

Бюджет:

%

Бюджет:

%

От 3000 до 5000 лв.

5 %

Над 8000 лв.

15 %

Над 5000 лв.

10 %

Над 10000 лв.

20 %


 


 

*Цените са в български лева, без ДДС

*Излъчването се осъществява след направено авансово плащане

*Излъчването се осъществява по реда на внесените за деня суми